KIEROWNIK NAUKOWY KONFERENCJI
/ HEAD OF SCIENTIFIC COMMITTEE

Prof. Konrad Rejdak

Katedra i Klinika Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie /
Department of Neurology Medical University of Lublin

8 Jaczewskiego Street, 20-954 Lublin
Ph. (+48 81) 724-47-20, Fax. (+48 81) 742-55-34

 

ORGANIZATOR KONFERENCJI I BIURO ORGANIZACYJNE
/ ORGANISER AND CONGRESS OFFICE

logo_Skolamed_Biuro_Kongresow.PNG

Biuro Kongresów SKOLAMED
PAIZ Konsulting Sp. z o.o.

20-807 Lublin, ul. Czeremchowa 21

GSM 693 067 914, tel. (81) 534 71 48, (81) 534 71 49, fax. (81) 534 71 50
e-mail: kongres@skolamed.pl • www.skolamed.pl