PATRONAT NAUKOWY / SCIENTIFIC PATRONAGE

Katedra i Klinika Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie /
Department of Neurology Medical University of Lublin

8 Jaczewskiego Street, 20-954 Lublin
Ph. (+48 81) 724-47-20, Fax. (+48 81) 742-55-34