Informacje ogólne / General information

 
MIEJSCE OBRAD / VENUE

Focus Hotel Premium Lublin
20-126 Lublin
ul. Podzamcze 1 / 1 Podzamcze Street
Centrum konferencyjne / The conference center

 

JĘZYK OBRAD / LANGUAGE

• polski / Polish
• angielski (wykłady gości zagranicznych) / English (foreign speakers lectures)

 

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW W CZASIE TRWANIA KONFERENCJI /
REGISTRATION AT THE CONFERENCE VENUE

Rejestracja uczestników i wystawców będzie funkcjonowała w holu wejściowym hotelu w następujących godzinach:

  • w dniu 3 października 2019 (czwartek) od godz. 13.00 do zakończenia obrad
  • w dniu 4 października 2019 (piątek) w godzinach obrad

Hotline: 693 067 914

* * *

Registration desk is located in the lobby of the Focus Hotel Premium Lublin as follow:

  • on October 3th, 2019 (Thursday) starting at 13.00 until the end of the sessions
  • on October 4th, 2019 (Friday) during the sessions

Hotline: +48 693 067 914

 

ZAŚWIADCZENIA / CERTIFICATES

Zaświadczenia potwierdzające udział w konferencji wydawane będą w Biurze Konferencji po okazaniu imiennego identyfikatora w piątek 4 października 2019.

 

POSIŁKI / MEALS

Kawa i herbata dostępne będą przez cały czas trwania konferencji w foyer centrum konferencyjnego, obok stoisk firm.

Kolacja dla wszystkich uczestników i wystawców w czwartek 3 października 2019 o godz. 19.30 serwowana będzie w restauracji Sielsko-Anielsko, ul. Rynek 17 w Lublinie. Kolacja wliczona jest w opłatę rejestracyjną, wstęp za okazaniem identyfikatora.

Obiad w piątek 4 października 2019 serwowany będzie w restauracji hotelu Focus Premium Lublin.

* * *

Coffee and tea are available during the event in the conference center of the Focus Hotel Premium Lublin.

Supper on Thursday, October 3th, 2019 at 7.30 PM is organised in the “Sielsko-Anielsko” restaurant in the Lublin Old Town, 17 Rynek Sq.

Lunch on Friday, October 4th, 2019 is served at the hotel restaurant.

 

INFORMACJE DLA PRELEGENTÓW / INFORMATION FOR THE SPEAKERS

Sala obrad w centrum konferencyjnym hotelu Focus Premium Lublin wyposażona jest w projektor multimedialny oraz laptopy z zainstalowanym programem PowerPoint 2013. Prelegenci proszeni są o przekazanie swojej prezentacji obsłudze technicznej w sali obrad. Prosimy o dostarczenie prezentacji z wyprzedzeniem, najpóźniej w przerwie poprzedzającej sesję.

W przypadku prezentacji zawierających filmy, animacje itp. sugerujemy sprawdzenie poprawności działania prezentacji przed rozpoczęciem sesji lub użycie własnego laptopa (po uzgodnieniu z obsługą techniczną).

Organizatorzy proszą o ścisłe przestrzeganie wyznaczonego czasu prezentacji.

* * *

Speakers are asked to upload their presentation directly in the conference hall. Please provide us with the presentation in advance, no later than at the break preceding your session.

If the presentation contains videos, animations, etc., we suggest checking the presentation before the session or use of your own laptop (after consultation with the technical staff).

Lecturers are asked to comply to the specified time of presentation.

 

WYSTAWCY / EXHIBITORS

Konferencji towarzyszy wystawa firm medycznych. Stoiska wystawowe ustawione są w centrum konferencyjnym hotelu Focus Premium Lublin, w pobliżu sali obrad. Spis wystawców w kolejności alfabetycznej.

* * *

The conference is accompanied by an exhibition of medical companies. Exhibition stands are located in the hotel conference center.
Exhibitors in alphabetical order.


Bayer
Biofarm
Biogen
Boehringer Ingelheim
CSL Behring
Ever Pharma
Merck
Novartis
Nutricia
Polfarmex
Roche
Sandoz
Sanofi Genzyme
Solinea
Wörwag Pharma
Wydawnictwo Czelej