WYSOKOŚĆ OPŁATY REJESTRACYJNEJ
  do dnia 15 czerwca 2019 od dnia 16 czerwca 2019
Opłata rejestracyjna uczestnika 350 zł 400 zł

UWAGA - PROMOCJA!: Organizatorzy, w porozumieniu z lubelskim oddziałem Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, przewidzieli możliwość bezpłatnego udziału w konferencji członków Polskiego Towarzystwa Neurologicznego z województwa lubelskiego a także rezydentów (również wyłącznie z terenu województwa lubelskiego) na specjalnych zasadach.

Warunkiem bezpłatnego udziału jest dokonanie opłaty ostatniej składki członkowskiej PTN oraz zarejestrowanie zgłoszenia do dnia 20.09.2019.

Prosimy o zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym on-line lub przesłanie informacji / deklaracji udziału (razem z telefonem kontaktowym / adresem e-mailowym) na adres e-mail: kongres@skolamed.pl. Promocja ma ograniczony czas obowiązywania i kończy się w dniu 20 września 2019 r.

Opłata rejestracyjna uczestnika uprawnia do:

  • udziału w wykładach naukowych, sesjach firmowych oraz wstępu na teren wystawy firm
  • otrzymania programu konferencji, identyfikatora
  • korzystania z wyżywienia zgodnie z programem (kolacja w czwartek 3 października 2019, obiad w piątek 4 października 2018, serwis kawowy w czasie obrad)

Osoby uczestniczące w konferencji otrzymają zaświadczenie potwierdzające udział oraz uzyskanie punktów edukacyjnych.

Warunkiem potwierdzenia rejestracji jest dokonanie pełnej wpłaty należności w terminie 7 dni od dokonania rejestracji. Opłaty za uczestnictwo prosimy wpłacać na konto:

właściciel konta: PAIZ Konsulting Sp. z o.o.
nazwa banku: Santander Bank Polska S.A.
numer konta: 86 1910 1048 2305 0063 2357 0006