WYSOKOŚĆ OPŁATY REJESTRACYJNEJ
  do dnia 15 czerwca 2019 od dnia 16 czerwca 2019
Opłata rejestracyjna uczestnika 350 zł 400 zł

Opłata rejestracyjna uczestnika uprawnia do:

  • udziału w wykładach naukowych, sesjach firmowych oraz wstępu na teren wystawy firm
  • otrzymania programu konferencji, identyfikatora
  • korzystania z wyżywienia zgodnie z programem (kolacja w czwartek 3 października 2019, obiad w piątek 4 października 2018, serwis kawowy w czasie obrad)

Osoby uczestniczące w konferencji otrzymają zaświadczenie potwierdzające udział oraz uzyskanie punktów edukacyjnych.

Warunkiem potwierdzenia rejestracji jest dokonanie pełnej wpłaty należności w terminie 7 dni od dokonania rejestracji. Opłaty za uczestnictwo prosimy wpłacać na konto:

właściciel konta: PAIZ Konsulting Sp. z o.o.
nazwa banku: Santander Bank Polska S.A.
numer konta: 86 1910 1048 2305 0063 2357 0006